Начало » Полезно

Полезно

Вентилация при изграждане на пасивни къщи

Пасивна къща

барел петрол цена

Непрекъснатото нарастване на цените на горивата, принуди правителства, корпорации и крайни потребители да предприемат мерки за енергоспестяване.

Нормативни актове, бонуси и чист финансов интерес доведоха до редица правилни решения, които
освен икономическо имат и екологично значение.

качество на въздуха - пасивни сгради - пасивна къщаСъвременните сгради са все по-добре термично изолирани и дограмите (врати и прозорци) са все по-плътни. Естествено възниква
асоциацията за термос, в който кафето е горещо и след 12 часа. Единственият недостатък е, че в този термос живеем ние.

Хората в индустриализираните страни прекарват между 70 и 90% от живота си в затворени помещения. Липсата на достатъчно коли чество пресен въздух, води до понижена трудоспособност, алергии и заболявания, особено при децата.

Има решение – здравословно, енергоспестяващо и екoлогично!
„Термосът” – съвременната сграда, трябва да бъде проветрявана (вентилирана) и на хората да бъде доставено дастатъчно коли чество пресен въздух. Това е първата част от задачата, по която има все повече разбиране. (норми за задължително проветряване)
Оказва се, че при съвременните сгради, около 50% от термичната енергия се изразходва за затопляне или охлаждане на вентилира ния въздух. Останали те 50% се консумират от радиатори, подово отопление, климатизация и т.н. Колкото по-дълъг е престоят на хората в даден обект, толкова по-голям е делът на енергопотребление за вентилация.

Втората част на решението се нарича възстановяване на топлина от изхвърляния въздух. Посредством правилно подбрани енергоспестяващи съоръжения е възможно да се редуцира до 80% от енергията необходима за затопляне или охлаждане на пресния въздух. В много европейски страни, тези системи са превърнати в задължителни по законодателен път.

Нещо повече, възстановената енергия от вентилация трябва да се третира, като възобновяем енергиен източник и аналог на термопомпени инсталации.

Възстановяването на енергия от вентила ция е изключително печелившо капитало вложение. Съществуват различни технически решения за използване топлината на изхвърленият въздух.

Системи за възстановяване на енергия във вентилационните системи

Срокът на откупуване  е основен фактор при вземане на решения за енергоспестяване. Той варира от 1 до 3 години и определяща е годишната продължителност на работа на инсталацията.

период за възвръщане на инвестицията

Показаните данни не са универсални и са валидни при следните условия:
– България, София
– Температура в помещението: 22C
– Дебит на въздуха: 3000 m3/h
– Работа – часа на ден: 10 от 24ч.
– „Живот” на инсталацията: 10 години
– Цена на енергията: 0.1 Euro/kWh
– 8% годишни разходи за поддръжка
– Ръст на цената на енергията: 12% годишно
– Началните разходи за вентилационна система са ориентировъчни

Приложения на енерговъзстановяващите системи:
Системи за вентилация и климатизация, осигуряващи пресен въздух в:
– Офис и жилищни сгради
– Хотели, ресторанти, кафенета, нощни клубове
– Спортни зали и салони, фитнес зали, басейни
– Болници, училища, лаборатории
– Кина, театри, концертни зали
– Хранително-вкусова промишленост
– Технологични системи
– Индустриални вентилации

Какво печели потребителя?
– Получава въздух с необходимото количество и качество осигуряващо работоспособност и здраве
– Намаляване на риска от заболяване и алергии
– Намаляване на енергиините разходи от 2 до 4 пъти.
– Намаляване на капиталното вложение за топло-енергиен център.
– Намаляване на капиталното вложение за хладилен център.

Какво печели обществото?
– Намаляване на енергийната зависимост
– Намаляване на замърсяването на околната среда
– Повишаване на качеството на живот и здравето на нацията
– Намаляване разходите за здравеопазване
– Създаване на работни места в България

отопление вентилация Пазете околната среда - вентилация