Зареждане...

  Полезно

  Вентилация при изграждане на пасивни къщи

  Пасивна къща

  барел петрол цена

  Непрекъснатото нарастване на цените на горивата, принуди правителства, корпорации и крайни потребители да предприемат мерки за енергоспестяване.

  Нормативни актове, бонуси и чист финансов интерес доведоха до редица правилни решения, които
  освен икономическо имат и екологично значение.

  качество на въздуха - пасивни сгради - пасивна къщаСъвременните сгради са все по-добре термично изолирани и дограмите (врати и прозорци) са все по-плътни. Естествено възниква
  асоциацията за термос, в който кафето е горещо и след 12 часа. Единственият недостатък е, че в този термос живеем ние.

  Хората в индустриализираните страни прекарват между 70 и 90% от живота си в затворени помещения. Липсата на достатъчно коли чество пресен въздух, води до понижена трудоспособност, алергии и заболявания, особено при децата.

  Има решение – здравословно, енергоспестяващо и екoлогично!
  „Термосът” – съвременната сграда, трябва да бъде проветрявана (вентилирана) и на хората да бъде доставено дастатъчно коли чество пресен въздух. Това е първата част от задачата, по която има все повече разбиране. (норми за задължително проветряване)
  Оказва се, че при съвременните сгради, около 50% от термичната енергия се изразходва за затопляне или охлаждане на вентилира ния въздух. Останали те 50% се консумират от радиатори, подово отопление, климатизация и т.н. Колкото по-дълъг е престоят на хората в даден обект, толкова по-голям е делът на енергопотребление за вентилация.

  Втората част на решението се нарича възстановяване на топлина от изхвърляния въздух. Посредством правилно подбрани енергоспестяващи съоръжения е възможно да се редуцира до 80% от енергията необходима за затопляне или охлаждане на пресния въздух. В много европейски страни, тези системи са превърнати в задължителни по законодателен път.

  Нещо повече, възстановената енергия от вентилация трябва да се третира, като възобновяем енергиен източник и аналог на термопомпени инсталации.

  Възстановяването на енергия от вентила ция е изключително печелившо капитало вложение. Съществуват различни технически решения за използване топлината на изхвърленият въздух.

  Системи за възстановяване на енергия във вентилационните системи

  Срокът на откупуване  е основен фактор при вземане на решения за енергоспестяване. Той варира от 1 до 3 години и определяща е годишната продължителност на работа на инсталацията.

  период за възвръщане на инвестицията

  Показаните данни не са универсални и са валидни при следните условия:
  – България, София
  – Температура в помещението: 22C
  – Дебит на въздуха: 3000 m3/h
  – Работа – часа на ден: 10 от 24ч.
  – „Живот” на инсталацията: 10 години
  – Цена на енергията: 0.1 Euro/kWh
  – 8% годишни разходи за поддръжка
  – Ръст на цената на енергията: 12% годишно
  – Началните разходи за вентилационна система са ориентировъчни

  Приложения на енерговъзстановяващите системи:
  Системи за вентилация и климатизация, осигуряващи пресен въздух в:
  – Офис и жилищни сгради
  – Хотели, ресторанти, кафенета, нощни клубове
  – Спортни зали и салони, фитнес зали, басейни
  – Болници, училища, лаборатории
  – Кина, театри, концертни зали
  – Хранително-вкусова промишленост
  – Технологични системи
  – Индустриални вентилации

  Какво печели потребителя?
  – Получава въздух с необходимото количество и качество осигуряващо работоспособност и здраве
  – Намаляване на риска от заболяване и алергии
  – Намаляване на енергиините разходи от 2 до 4 пъти.
  – Намаляване на капиталното вложение за топло-енергиен център.
  – Намаляване на капиталното вложение за хладилен център.

  Какво печели обществото?
  – Намаляване на енергийната зависимост
  – Намаляване на замърсяването на околната среда
  – Повишаване на качеството на живот и здравето на нацията
  – Намаляване разходите за здравеопазване
  – Създаване на работни места в България

  отопление вентилация Пазете околната среда - вентилация