Слънцето вече напомни за себе си и пролетното настроение се настани след снежната зима. Сега е време и ние да зарадваме нашите клиенти и партньори с добра новина.

Пелетните котли TANGRA CL 35 вече имат нова, пролетна, по-ниска цена – 4850лв. без ДДС! Всички предимства на котлите, като автоматична система за самопочистване, пет степенна модулация и активен дебитомер, регулиращ оборотите на вентилатора за по-ефективен горивен процес, са запазени.

Пелетен котел Тangra CL35

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пелетни котли TANGRA CL35 и TANGRA HP30 са включени в програмите за финансово подпомагане на българските домакинства, както и на малки и средни предприятия. Повече информация за кредитния механизъм можете да намерите в страниците на програмите REECL и BEECIFF (Енергийна ефективност и зелена икономика).