технически_семинар_тангра

 На 3 и 4 Юли в сградата на “ТАНГРА” се проведе двудневен семинар и обучение за    гръцки партньори и колеги на фирмата. Инж. Юлий Армянов представи тенденциите за повишаване на енергийната ефективност, както и функциите и предимствата от използването на високоефективните енергоспестяващи вентилационни системи, които са едни от най-новите продукти, предлагани от фирмата. Гостите от Гърция имаха възможност да се запознаят от близо с производствения процес и да затвърдят убежденията си за високото качество на предлаганите от “ТАНГРА” високоефективни енергийни решения за вентилация, климатизация и отопление, както и на качествения контрол, извършван през целия производствен процес.

обучение_тангра

По време на техническия семинар се проведе и обучение, свързано с програмата за изчисляване на рекуперативни пластинчати топлообменници “въздух-въздух”. От 02.07 софтуерът за изчисляване на рекуперативни топлообменни апарати REC-AL, който е безплатно приложение, достъпно от фирмения сайт на “Тангра” е изцяло обновен. Гръцките партньори бяха впечатлени от възможностите, които програмата предоставя.

демонстрация_енергоспестяващи_съоръжения

демонстрация_енергоспестяващи_съоръжения

демонстрация_енергоспестяващи_съоръжения

Вторият ден от семинара бе отделен за “Климатични и вентилационни камери” като акцента бе поставен върху климатичните и вентилационни камери хигиенно изпълнение TANGRA AHU – HYG и климатичните камери с директно изпарение TANGRA AHU – DEX. Хигиенните вентилационни камери намират приложение във вентилационни и климатични инсталации за болници, операционни стаи, стаи с изолирани пациенти, реанимации, санаториуми, както и в специфични производства като хранително-вкусова промишленост, оптично – електронната промишленост и други.

Климатични и вентилационни камери TANGRA AHU-HYG

Проведеното от “ТАНГРА” мероприятие имаше за цел не само да запознае колегите от Гърция с нововъведенията във фирменото производство, но и да затвърди дългогодишните си взаимоотношения с тях. “ТАНГРА” изнася своята продукция в повече от 15 страни в Европа, като с партньорите си от Гърция работи от 1996 г.

гръцки_партньори_тангра  гръцки_партньори_танграIMG_3945a