Годишно разпределение на енергийните разходиВентилационните системи произвеждани от фирма ТАНГРА имат за цел не само да проветрят вашето жилище, офис, заведение, магазин или хотел, но и да доставят необходимото количество пресен и филтриран въздух. Подаваният пресен въздух през зимата трябва да бъде затоплен, а през лятото охладен. Това е сериозен разход на енергия. High efficiency heat recovery ventilation EVB - HiE installation scheme

Рекуперативната вентилация TANGRA EVB HiE е конструирана за вентилация и възстановяване на енергия с ефективност от 85%. По този начин Вие получавате пресен, филтриран и затоплен въздух. Това не само намалява Вашите разходи, но и спомага за по-добър микроклимат и по-малко вредни емисии.

QR code Heat Recovery Ventilation