АКТУАЛНО

Локална екстракция от NEDERMAN. Как да подобрим работната среда?! Промоционални предложения за най-доброто оборудване!

ВАЖНО за ОВК Инженери и проектанти

„Енергийна ефективност в системите за вентилация и климатизация. Нови изисквания и нормативна база за страните от ЕС. Решения за предстоящите предизвикателства” съвместен семинар на Камарата на Строителите в България, вестник „Строител” и фирма „ТАНГРА”

Ако ви харесват СТАТИИТЕ, можете да получавате информация … БЕЗПЛАТНО е :-)

За получаване на нашите най-нови публикации
по електронна поща.

Твоят електронен адрес:

С подкрепата на FeedBurner

No posts found
No results found.
Ако ви харесват СТАТИИТЕ, можете да получавате информация … БЕЗПЛАТНО е :-)

За получаване на нашите най-нови публикации
по електронна поща.

Твоят електронен адрес:

С подкрепата на FeedBurner